Vi planerar för att Medina ska få sin andra kull i början av 2021

Mimakon Dina Doncella "MEDINA"
Brun ned vita tecken, vågig
HD:A
ED:0
Ögonlyst ua.
PRA:prcd: Fri via föräldrar
Utställd med exellent
Genomfört BPH med skott